Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Odpadové hospodárstvo

Odborne spôsobilú osobu spoločnosť poskytuje pre autorizované činnosti :

  • Spracovanie starých vozidiel.

 

© ENGOM, s.r.o.