Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Kategória: Norné steny
Hydrofóbne norné steny sa najčastejšie používajú k zachyteniu a zamedzeniu rozptylu plávajúcich ropných látok na vodnej hladine. Náplň tvorí drť zo 100 % polypropylénu, ktorá na seba viaže látky na báze uhľovodíkových reťazcov. Jednotlivé diely sú spojované karabinami, pripevnenými na vysoko odolnom lane, ktoré zaručujú dostatočnú pevnosť pri použití na vodných tokoch.
Produkty
Engom, s.r.o.: EKNS 200 H

Rozmer: 0,2x3m
Absorpčná schopnosť: 450 l

Vyrobené zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

 

 

na objednávku
Engom, s.r.o.: EKNS 210 H

Rozmer: 0,2x5 m
Absorpčná schopnosť: 400 l

Vyrobená zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona  č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

na objednávku
Engom, s.r.o.: EKNS 220 H

Rozmer: 0,13x3 m
Absorpčná schopnosť: 200 l

Vyrobené zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

na objednávku
Engom, s.r.o.: EKNS 230 H

Rozmer: 0,13x5 m
Absorpčná schopnosť: 240 l

Vyrobené zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

na objednávku
Engom, s.r.o.: EKNS 240 H

Rozmer: 0,2x10 m
Absorpčná schopnosť: 400 l

Vyrobené zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

na objednávku
Engom, s.r.o.: EKNS 250 H

Rozmer: 0,15x10 m
Absorpčná schopnosť: 280 l

Vyrobené zo 100 % polypropylenu určená pre záchyt ropných látok z vodnej hladiny a z pevných plôch. Jednotlivé diely možno spojiť prostredníctvom karabín. Vzájomným prepojením možno získať nornú stenu rôznych dĺžok. Pláva na vodnej hladine aj po úplnom nasýtení ropnou látkou. Po nasýtení ropnou látkou je nevyhnutné postupovať podľa platného zákona  č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

na objednávku
© ENGOM, s.r.o.