Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
PF 2021ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Kategória: Sorpčné vločky
Vločky a špagety je vhodné použiť rovnako ako sypké sorbenty, tzn. tam kde došlo k úniku znečisťujúcich látok, ktoré ohrozujú životné prostredie. Absorpčná schopnosť zaručuje optimálne riešenie pri úniku väčšieho množstva nebezpečnej kvapaliny. Biele i šedé prevedenie možno použiť pre rôznorodé tekutiny vrátane agresívnych chemikálií.
Produkty
Engom, s.r.o.: EKV 500 H
Biele sorpčné vločky.
10,00 € | na objednávku
Engom, s.r.o.: EKV 500 U
Šedé sorpčné vločky.
10,00 € | na objednávku
© ENGOM, s.r.o.