Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Ochrana a využívanie vôd

V oblasti ochrany a racionálneho využívania vôd spoločnosť vykonáva:

  • vyhotovenie a zabezpečenie schválenia Plánu preventívnych opatrení (havaríjný plán) v súlade so zákonom o vodách a vykonávacím predpisom,
  • školenia zamestnancov zaradených do činností pri zneškodňovaní mimoriadneho zhoršenia vôd,
  • vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby, opráv a plánov kontroly,
  • zabezpečenie funkcie vodohospodára s výkonom jeho povinností v súlade so zákonom o vodách.

 

© ENGOM, s.r.o.