Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Referencie

ims a.s. Žilina
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
SSC IV a SS Košice
Mesto Vráble
Obec Partizánska Ľupča
MAKYTA a.s. - environmentálna príprava zamestnancov k certifikačnému autidtu podľa noriem VDa
ALSTOM Power Slovakia, s.r.o., Bratislava-EMS
Vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia "Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča"
Obecný úrad Liptovské Sliače - Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Sliače - environmentálny dozor 
JANEK s.r.o. Púchov - prevádzka IPKZ
Mobil ASK, s.r.o. Bratislava
SAKER, s.r.o. H. Hričov
TSR Slovakia s.r.o. Bratislava
TSR Czech republic s.r.o. Ostrava
PENTATECH s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie


UPN Obce Dúbrava - SEA
Kravín Opava - Lazy 
UPN Obce Lazisko - SEA
Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Balog nad Ipľom
Opatrenia pred povodňami v obci Slaská
Rekreačný komplex SUNVALLEY II Liptovský Ján
Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana
Bytový dom Ružinovská 2010 Bratislava
Polyfunkčný komplex EUROPALACE Žilina
Zariadenia na zber starých vozidiel a elektroodpadu
Apartmánový dom súbor stavieb
Hotel Björnson
Prevádzka na nakladanie s ostatnými odpadmi Žilina
Zber a spracovanie starých vozidiel Čadca  
Lyžiarsky vlek a zjazdová trať - Stredisko rekreácie a turizmu Makov - Čierne
Jánska kúria - Liptovský Ján
Penzión - Oščadnica, Laliky
Tlaková reparácia plynovodu Starý Hrádok - Levice
Hypermarket TESCO Žilina dostavba
Hypermarket TESCO Martin dostavba

Hypermarket TESCO Prievidza Retail park
Administratívna budova Bratislava m.č. Ružinov
Zber a spracovanie starých vozidiel Čadca
Prekládka plynárenských zariadení v KS Malženice
I/74 Brekov - Humenné, preložka cesty
Dolný Kubín - Široká Nová skládka odpadov
Lom Veľká Čierna I
Spracovanie starých vozidiel Zvolen
Zariadenie na zber ostatných odpadov Gbeľany
Multifukčný areál vodných športov Námestovo - Predmostie
Dostavba a nadstavba budovy VPB areál OMNIA 2000 a.s. Bratislava

Úzmené systémy ekologickej stability

Miestny územný systém ekologickej stability obce Sedliacka Dubová
Miestny územný systém ekologickej stability obce Žaškov
Miestny územný systém ekologickej stability obce Lopušné Pažitie

Funkčné usporiadanie územia

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
obce Sedliacka Dubová s využitím metodiky LANDEP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania  územia v obvode projektu  pozemkových úprav  obce Žaškov  s  využitím metodiky LANDEP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania  územia v obvode projektu  pozemkových úprav  obce Lopušné Pažitie  s  využitím metodiky LANDEP


© ENGOM, s.r.o.