Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Priemyselné havárie

V súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosť na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o udelení autorizácie číslo  002/2007/AUT -3.2  vykonáva :

  • vypracúvanie a aktualizovanie oznámenia,
  • posúdenie rizika,
  • vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,
  • vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
  • vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánov ochrany obyvateľstva,
  • konzultačnú a poradenskú činnosť v horeuvedených oblastiach.
© ENGOM, s.r.o.