Poradenská a konzultačná spoločnosť
v oblasti environmentálnej prevencie
ProfilSlužbyProduktyReferencieKontakt
Spolupráca

ims a. s. - poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblastiach : 

 • spracovanie analýz, štúdií, auditov a projektových zámerov,
 • procesného riadenia, organizačného poradenstva a strategického manažmentu,
 • implementácie systémov riadenia v zmysle noriem a štandardov ISO, OHSAS, BS...,
 • vzdelávania a tréningu pracovníkov.

                                                          

 A-CORY, s r.o. - spoločnosť pôsobí v oblastiach : 

 • vývoja softvérových ekonomických aplikácií,
 • predaja softvérových ekonomických aplikácií,
 • podpory uživateľov ekonomických softvérových aplikácií,

 DOPRAVA A SLUŽBY K&T, spol. s r.o. - spoločnosť pôsobí v oblastiach : 

 • výroby, dopravy a predaja  betónových zmesí,
 • poskytovania služieb nákladnej dopravy a stavebnej mechanizácie,
 • servisu osobných a nákladných vozidiel,
 • zberu a spracovania starých vozidiel.

© ENGOM, s.r.o.